Każdego roku w lutym powiatowi radni zapraszają na swoją sesje szefów powiatowych służby odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców i wysłuchują ich sprawozdań za miniony rok. W tym roku lutowe posiedzenie rady powiatu znów więc było w dużej części poświęcone tematowi bezpieczeństwa.

Jako pierwsza o efektach pracy podległych jej funkcjonariuszy mówiła pełniąca obowiązki komendanta powiatowego policji w Legionowie, podinspektor Anna Jędrzejewska-Szpak.

Policjant w terenie

Stan etatowy KPP Legionowo to obecnie 224 policjantów i 40 pracowników cywilnych. Średnio około 60 funkcjonariuszy jest każdego dnia kierowanych do służby w terenie, a każdego miesiąca jest wszczynanych średnio 237 postępowań. W dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu legionowskiego, KPP Legionowo otrzymuje też spore wsparcie ze strony Komendy Stołecznej Policji. W minionym roku były to 182 służby w ramach oddziału prewencji, 152 z wydziału ruchu drogowego i aż 1900 z wydziału wywiadowczo-patrolowego. Trzeba mieć przy tym świadomość, że liczby te nie określają liczby policjantów, ale całych załóg kierowanych na teren powiatu legionowskiego. – Przyjeżdża jedna lub dwie drużyny i policjanci są lokowani zgodnie z zagrożeniami na naszym terenie. Trafiają do wszystkich gmin naszego powiatu oraz do samego miasta Legionowo. Służbę pełnią tam samodzielne, ale są do naszej dyspozycji – tłumaczyła komendant Jędzrzejewska-Szpak.

Raz się wznosi, raz opada

Ogólna wykrywalność przestępstw wyniosła w 2017 roku 59,5 procenta. Szczególną uwagę policjanci poświęcali tak zwanej kategorii siedmiu przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, a więc: kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży samochodu, kradzieży z włamaniem, przestępstw rozbójniczych, czyli rozbojów, wymuszeń i kradzieży rozbójniczych, bójek i pobić oraz uszkodzeń rzeczy i uszczerbków na zdrowiu. I tak, w porównaniu z rokiem 2016 zmalała wykrywalność kradzieży z włamaniem, ale za to wzrosła wykrywalność kradzieży cudzej rzeczy i samochodów. Zmniejszył się liczba przestępstw rozbójniczych, ale wzrosła ich wykrywalność. Spadła zarówno liczba jak i wykrywalność bójek i pobić. Słupki te wzrosły natomiast w przypadku przestępstw polegających na dokonaniu uszczerbku na zdrowiu. Bardzo zmalała za to – przy zachowaniu prawie tej samej wykrywalności – liczba uszkodzeń mienia. Wzrosła natomiast zarówno liczba jak i wykrywalność przestępstw gospodarczych oraz tych o charakterze korupcyjnym. W 2017 roku dokonano na terenie powiatu jednego zabójstwa. Jego sprawca został wykryty. Policjanci świetnie dają też sobie radę w walce z przestępczością narkotykową. – Coraz więcej udaje nam się zatrzymać osób, które posiadają środki odurzające, ale też handlują nimi i je udzielają. W 2017 roku zabezpieczyliśmy ponad 12 kilogramów różnego rodzaju substancji i wszczęliśmy 120 postępowań. Dla porównania w 2016 było ich 81. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 94,8 procenta – powiedziała komendant.

Niebezpieczne drogi

W temacie ruchu drogowego ubiegły rok nie należał niestety do najbezpieczniejszych. W 2017 roku na drogach powiatu legionowskiego doszło do 45 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 55 zostało rannych. W porównaniu z rokiem 2016 daje to wzrost liczby groźnych zdarzeń drogowych o 15, liczby ofiar śmiertelnych o 5, a osób poszkodowanych o 18. – To się jednak przekłada tylko na dwa wypadki śmiertelne więcej. Ilość osób zabitych jest niestety większa ponieważ mieliśmy takie zdarzenia drogowe, gdzie śmierć poniosła więcej niż jedna osoba – dodała podinspektor Anna Jędrzejewska-Szpak.
Zostając przy temacie ruchu drogowego to trzeba jeszcze powiedzieć, że w całym 2017 roku policjanci przeprowadzili w sumie 27 939 kontroli kierujących i 1087 pieszych. Ujawnili 442 nietrzeźwych kierowców, a 672 odebrali prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Dwa tysiące na liczniku

Zmieniamy teraz służbę z policji na straż pożarną. W ramach zabezpieczenia operacyjnego na terenie powiatu działa jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratwoniczo-Gaśniczego i cztery jednostki znajdujące się poza nim oraz jedna jednostka Wojskowej Straży Pożarnej. W 2017 roku strażacy z powiatu legionowskiego wzięli udział w niespotykanej do tej pory liczbie działań ratwoniczo-gaśniczych. Było ich bowiem aż 2121! Daje to naszej komendzie szóste miejsce w skali całego województwa.
Z tych wszystkich interwencji 73 procent stanowiły miejscowe zagrożenia, takie jak na przykład zdarzenia drogowe, czy też klęski żywiołowe, 17 procent to były pożary, a aż 10 procent wszystkich interwencji stanowiły alarmy fałszywe. Najwięcej miejscowych zagrożeń strażacy odnotowali w miesiącach letnich, czyli od czerwca do września. Z kolei najwięcej pożarów wybuchało wczesną wiosną. Ma to związek z praktykowanym jeszcze ciągle wypalaniem traw i nieużytków rolnych. – Jeśli chodzi o pożary to najwięcej, bo 357 było tych małych. Odnotowaliśmy 5 pożarów średnich i ani jednego dużego, czy bardzo dużego. W przypadku miejscowych zagrożeń, to najwięcej było lokalnych bo aż 1288. Mieliśmy 244 zagrożenia małe i 9 średnich. Nie było dużych ani bardzo dużych – powiedział st. bryg. Mieczysław Klimczak, komendant powiatowy PSP w Legionowie.

Jest dużo i ciągle przybywa

W porównaniu z rokiem 2016 daje się odnotować wzrost zarówno liczby pożarów jak i miejscowych zagrożeń. Aż o 50 zwiększyła się też liczba fałszywych alarmów. – Z czego to wynika? Wynika to z tego, że coraz więcej obiektów jest monitorowanych przez Państwową Straż Pożarną, ale też z tego, że wśród tych alarmów fałszywych są też te w dobrej wierze. Polega to na tym, że osoba zauważa jakieś zdarzenie, które ją zaniepokoi i zgłasza to do straży pożarnej . My przybywamy, ale tego zagrożenia nie stwierdzamy. Jest to wtedy kwalifikowane właśnie jako alarm fałszywy w dobrej wierze – tłumaczył komendant.

Z kim i czym do akcji

Obecnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest zatrudnionych 59 funkcjonariuszy, z czego 50 w systemie zmianowym i 2 pracowników cywilnych. Liczba druhów z OSP uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wynosi 380. Jednostki z terenu powiatu dysponują w sumie 37 samochodami gaśniczymi, 3 podnośnikami, 17 pojazdami technicznymi i 15 jednostkami pływającymi.