Gmina Legionowo otrzymała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową. Oznacza to, że na poziomie inwestycyjnym Legionowo znajduje się wśród zaledwie 12 procent gmin w całej Polsce. Także aktualny dług i wskaźnik zadłużenia ma jeden z najniższych wśród porównywalnych samorządów na Mazowszu.

Pod koniec lutego gmina Legionowo miała 24 mln zł ulokowane na rachunkach bankowych oraz ponad 12 mln zł środków niezalokowanych, przeznaczonych między innymi na wcześniejszy wykup obligacji i bieżące wydatki. W marcu na lokatach gmina miała odłożone już 31,2 mln zł. – Takie środki na lokatach dają nam gwarancję na przykład sfinalizowania rozpoczętych inwestycji czy też możliwość inicjowania inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Wolne pieniądze dają nam też swobodę inwestycyjną i będą służyły również jako wkład własny, konieczny przy inwestycjach z udziałem środków zewnętrznych. Dają nam także możliwość wcześniejszego wykupu obligacji – mówi prezydent Roman Smogorzewski.

Aktualny wskaźnik zadłużenia Legionowa wynosi jedynie 3,76 proc. przy maksymalnym dopuszczalnym określonym na poziomie 14,03 proc. Dla porównania, wskaźnik zadłużenia Nowego Dworu Mazowieckiego to 6,98 proc. przy maksymalnym 8,25 proc., a Wołomina 6,03 proc. przy dopuszczalnym zadłużeniu na poziomie zaledwie 8,42 proc. Zadłużona na ponad 10 mln zł gmina Jabłonna osiągnęła wskaźnik w wysokości 3,35 proc., ale jest bliska maksymalnego, wynoszącego w jej przypadku 7,98 proc.

Nie dziwi zatem wysoka ocena pre-ratingowa Legionowa – zaledwie 319 z 2792 krajowych gmin posiada ocenę równą lub wyższą od osiągniętej przez legionowski samorząd.

AnKa