Legionowscy strażnicy miejscy patrolując teren na pograniczu Legionowa przy ulicy Cieszyńskiej, zastali zaśmieconą posesję na której nagromadzono znaczną ilość odpadów. Na miejsce wezwano Ekopatrol a po wejściu do środka mieszkania zastano leżącą 85-letnią kobietę.

W wyniku kontroli ujawniono składowanie odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym. Ekopatrol kontrolując piec i spalane w nim przedmioty, nie potwierdził spalania odpadów, niemniej jednak w wychłodzonym mieszkaniu zastał leżącą starszą kobietę, która okryta była kilkoma warstwami ubrań. O zaistniałej sytuacji powiadomiono pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który został dowieziony przez  Straż Miejską na miejsce zdarzenia.

85-latka w rozmowie z pracownikiem OPS odmówiła przyjęcia jakiejkolwiek pomocy i oświadczyła również, że odmówiła wcześniej lekarzowi z przychodni, przewiezienia jej do szpitala.

52-letni właściciel zaśmieconej posesji odmówił przyjęcia mandatu karnego. W sprawie jego wykroczenia zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Legionowie.