Już w tę niedzielę cała Polska zagra w 26. już finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku głośno zabrzmi ona też w Legionowie. Podobnie jak w latach ubiegłych w mieście będą działały cztery sztaby: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, które w tym roku gra razem z Przedszkolem Miejskim nr 12, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 8 no i oczywiście Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących, czyli „Konopnicka”, która z WOŚP-em gra od samego początku. A oto co na tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotował sztab senioralny w legionowskim Ratuszu.

Oj, będzie się działo w Przedszkolu Miejskim nr 12.

Oj, będzie się działo w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie („Konopnicka”).

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Legionowie! Oj, będzie się działo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Legionowie! Oj, będzie się działo w Szkole Podstawowej nr 8.