Takiej zgody, szczególnie w trakcie głosowania nad jedną z najważniejszych w roku uchwał, w radzie powiatu legionowskiego dawno już nie było. Projekt budżetu na rok 2018, który był rozpatrywany na przedświątecznej sesji rady, został przyjęty niemal jednogłośnie. Tylko jeden radny wstrzymał się od głosu. Reszta była „za”.

– Dyskusje nad projektem tego budżetu, zarówno w komisjach jak i poza nimi, była tak długa, że w zasadzie wszystkie uwagi, które się pojawiły zostały uwzględnione. W związku z tym ten budżet został uchwalony bez większych problemów – przyznał Szymon Rosiak, przewodniczący rady powiatu legionowskiego. – Pewna zgoda dotycząca budżetu powiatu legionowskiego na 2018 rok wyrażona w głosowaniu to efekt tego, że w priorytetach, które zarząd przyjął przy jego konstruowaniu znalazły się przede wszystkim zapisy strategii powiatu legionowskiego, którą przygotowało wspólnie wiele środowisk z naszego terenu – dodał Starosta Robert Wróbel.

Co do zrobienia?

Te najważniejsze zadania, na które zabezpieczono środki w tegorocznym budżecie powiatu, to przede wszystkim doprowadzenie do powstania ambulatorium, które mieściłoby się w przychodni przy ul. Sowińskiego. To też pomoc w budowie nowej strażnicy dla Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz jak co roku wiele inwestycji drogowych, których celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, tak pieszych jak i zmotoryzowanych użytkowników dróg. W 2018 roku powiat ma między innymi zamiar przebudować drogę powiatową nr 1807W w gminie Serock, na odcinku od drogi krajowej nr 61 do dk 62, drogę powiatową nr 1810W (ul. Wolska, Akacjowa i Kościelna) w gminie Nieporęt, przejścia dla pieszych w pobliżu szkół oraz wybudować chodnik wzdłuż ul. Wspólnej w gminie Wieliszew i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż fragmentu ul. Chotmowskiej w gminie Jabłonna, na odcinku od Modlińskiej do cmentarza.

W dalszym ciągu będą też prowadzone inwestycje oświatowe. Te najważniejsze to wymiana dachu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej oraz przede wszystkim budowa Centrum Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dziecka, które powstanie na terenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. – To rzecz, na której zależało nam wszystkim radnym, ale również i mieszkańcom powiatu legionowskiego. W tym centrum, swoją pierwszą i mam nadzieję, że docelową siedzibę znajdzie w końcu nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – powiedział Starosta.

Miliony w kasie

Skoro znamy już najważniejsze cele jakie władze powiatu postawiły sobie na najbliższy rok, to czas już poznać liczby, dzięki którym będzie je można osiągnąć. Dochody na 2018 rok zaplanowano w wysokości prawie 93 milionów złotych, a wydatki na 103 miliony złotych, z czego ponad 13,5 miliona przeznaczono na wydatki majątkowe. Deficyt budżetowy w wysokości ponad 10 milionów złotych ma zostać pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. – Wydaje mi się, że ten budżet jest przygotowany w sposób racjonalny i ostrożny. Dochody powiatu są zaplanowane też ostrożnie i one prawdopodobnie będą troszkę wyższe w roku budżetowym. To jest jednak trudne do przewidzenia, bo to nie do końca od nas zależy, tylko od skarbu państwa, urzędu marszałkowskiego i wojewody – powiedział Szymon Rosiak.

Jak przyznał starosta, racjonalność tegorocznego budżetu polega przede wszystkim na tym, że powiat nie jest nadmiernie zadłużany. – Mamy minimalny stopień zadłużenia, ale nie wynika to z tego, że jesteśmy ostrożni co do inwestycji, które podejmujemy, tylko kumulujemy naszą gotowość do tego, żeby zrealizować inwestycję kluczowe. Nie jest tajemnicą, że powiat legionowski zadeklarował partycypację w budowie szpitala w Legionowie, który potencjalnie mogłoby zrealizować Ministerstwo Obrony Narodowej. To jest wspólna deklaracja wszystkich samorządów powiatu i wiąże się z tym, że od lat prowadziliśmy bardzo racjonalną i bardzo oszczędną gospodarkę finansową, a teraz jesteśmy gotowi do tego, żeby takie przedsięwzięcie w powiecie legionowskim zrealizować – zaznaczył Robert Wróbel. Spełniłoby się w ten sposób życzenie wielu mieszkańców powiatu, a jednocześnie byłoby to ukoronowanie wielu lat starań władz samorządowych, przede wszystkim powiatu i gminy Legionowo.