O tym, że legionowska oświata jest na bardzo wysokim poziomie, wiadomo nie od dziś. Nie jest także tajemnicą, że od lat miasto inwestuje duże środki w kształcenie nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Jak dołożymy do tego nowoczesne technologie w klasach, dobre wyniki w nauce i nagrody dla wyróżniających się nauczycieli, to już wiemy, dlaczego miasto po raz piąty otrzymało certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji.

Pierwszy raz władze Legionowa otrzymały certyfikat Lidera Edukacji w 2011 r., wraz z wyróżnieniem „Primus”. Rok później prezydent Roman Smogorzewski cieszył się z tytułu „Mecenasa Wiedzy”. Od 2015 r. miasto otrzymuje co roku certyfikaty, w 2016 r. także wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”, a w tym roku – nagrodę nadzwyczajną „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie”.

Eksperci reprezentujący środowisko naukowe dostrzegli, że władze Legionowa w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa, a samo miasto wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę, wspiera rozwój nie tylko młodzieży, ale też nauczycieli i propaguje dobre praktyki w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą i kulturą. „Certyfikat potwierdza, iż uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego podejmuje efektywne, innowacyjne, nowatorskie oraz znaczące społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Gminy i powiaty, którym przyznano certyfikat, w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżniają się pod względem wsparcia dla środowisk oświatowych, inwestycji w edukację i jej infrastrukturę oraz wdrażają nowoczesne formy i metody kształcenia dzieci i młodzieży” – informują organizatorzy.

– Po raz kolejny legionowska oświata została doceniona przez zewnętrzny autorytet; komisję, która certyfikowała pracę naszych placówek oświatowych, wydział edukacji, oceniała osiągane wyniki i poziom wykształcenia nauczycieli, zaangażowanie finansowe gminy w budynki i kadrę. Ta ocena była na tyle dobra, że kolejny raz otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający jakość kształcenia w naszej oświacie. Komisja zwróciła uwagę m.in. na to, że są realizowane projekty innowacyjne, również z partnerami społecznymi, duże nakłady idą na odnowienie bazy oświatowej, wprowadzenie nowych technologii w placówkach, np. pracowni komputerowych i narzędzi, dzięki którym można prowadzić nowoczesne, atrakcyjne dla ucznia zajęcia. Doceniono również to, że miasto stara się zachęcać do rozwoju i nagradzać najlepszych nauczycieli – mówi zastępca prezydenta Piotr Zadrożny, dodając, że to wspólne osiągnięcie całego środowiska: – Chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkół, przedszkoli i żłobka, bo to dzięki ich pracy i zaangażowaniu mogliśmy otrzymać ten certyfikat. To sukces, z którego wszyscy możemy być dumni.