Dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Krzysztof Smela został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych. Do czasu powołania nowego komendanta jego obowiązki przejmie zastępca – podinsp. Anna Jędrzejewska – Szpak.

Wręczenie aktu nominacyjnego miało miejsce 11 grudnia podczas uroczystości w Komendzie Stołecznej Policji. Tam powołano nowego komendanta stołecznego (został nim nadinsp. Paweł Dobrodziej) i jego zastępcę. Tym drugim został właśnie legionowski Komendant mł. insp. Krzysztof Smela. Zarówno komendant jak i zastępca zostali mianowani na wniosek Komendanta Głównego Policji nadisp. dra Jarosława Szymczyka. Nominacje odebrali z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Krzysztof Smela podziękował za okazane mu zaufanie i zadeklarował, że dołoży starań aby go nie zawieść. Teraz obowiązki komendanta aż do oficjalnego powołania następcy przejmie podinsp. Anna Jędrzejewska – Szpak.

KG

fot.: KSP