Wyborcza ściągawka

0
553

Już w najbliższą niedzielę (3 grudnia) mieszkańcy osiedli Piaski i Kozłówka będą mieli okazję wziąć udział w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Legionowo. O jeden mandat z okręgu nr 5 powalczy tam siedmioro kandydatów. Dla tych legionowian, którzy jeszcze nie zdecydowali, na kogo zagłosują, przygotowaliśmy małą ściągawkę. Zanim postawi się na kimś krzyżyk, warto z niej skorzystać.

Mirosław Grabowski – Lista nr 1, KWW Nasze Miasto Nasza Sprawy.

Ma 56 lat. Jest emerytowanym żołnierzem zawodowym, a obecnie pracuje w jednej z dużych warszawskich przychodni. Na osiedlu Piaski mieszka od 26 lat. Był między innymi przewodniczącym Rady Rodziców w Zespole Szkół. Nadal aktywnie działa w Społecznej Radzie Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski. W wyborach startuje ze Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy. Jego hasło wyborcze brzmi „Tu mieszkam, tu działam”, a główne punkty programu to: rewitalizacja infrastruktury osiedlowej, remont dróg i oświetlenia, budowa bezpiecznych przejść oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, poprawa jakości komunikacji, zagospodarowanie tzw. dużych działek wspólnotowych, budowa nowego żłobka, poprawa dostępności do usług medycznych, jakości powietrza i bezpieczeństwa, wprowadzenie tzw. budżetu partycypacyjnego, rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej oraz działania na rzecz osób starszych i biedniejszych.

Michał Margis – Lista nr 2, KWW Nasze Legionowo.

Od wielu lat działa na lokalnym rynku nie tylko jako przedsiębiorca, ale także społecznik, aktywnie angażujący się w akcje charytatywne i pomagający potrzebującym mieszkańcom miasta. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Legionowo postanowił jeszcze bardziej rozszerzyć działalność na rzecz lokalnej wspólnoty. Ma 36 lat. Jak twierdzi, naturalną konsekwencją tego zaangażowania jest chęć reprezentowania mieszkańców tak dobrze mu znanej części Legionowa w radzie miasta. Wychowując się na osiedlu Piaski i tam mieszkając, poznał oczekiwania sąsiadów i ich potrzeby. Wierzy, że jako miejski radny, we współpracy z władzami samorządowymi, wypracuje skuteczny plan działań na rzecz legionowskiej społeczności oraz placówek oświatowych. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 8, a zarazem aktywnym rodzicem w tej placówce, który doskonale zna bolączki oraz potrzeby mieszkańców osiedli Piaski i Kozłówka.

Tomasz Własiuk – Lista nr 3, KWW Nowocześni dla Legionowa.

Ma 39 lat. Jest doktorem socjologii. W Legionowie, a konkretnie na osiedlu Piaski, mieszka od trzech lat. Pochodzi z Ełku, gdzie był członkiem komitetu pracującego przy tamtejszej radzie miasta. Jest blisko związany z Przystankiem Woodstock i Pokojowym Patrolem. Jego hasło wyborcze to „Twój sąsiad, twój radny”. Jak przystało na socjologa, do kampanii wyborczej podszedł w iście akademicki sposób. Przeprowadził badania wśród mieszkańców swojego okręgu i w ten sposób zdiagnozował ich potrzeby. Jako radny chce koordynować działania wspólnot mieszkaniowych z osiedla Piaski. Deklaruje też, że będzie zabiegał o zwiększenie ilości terenów zielonych, poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie pól aktywności dla młodzieży, zarówno na Piaskach, jak i na osiedlu Kozłówka.

Jerzy Caliński – Lista nr 4, KWW Kukiz’15.

Ma 32 lata, od 7 mieszka na terenie powiatu legionowskiego. Pracuje jako informatyk. Udział w wyborach uzupełniających w okręgu nr 5 nie jest jego pierwszym spotkaniem z polityką. Dwa lata temu z ramienia ruchu Kukiz ‘15 startował w wyborach parlamentarnych. O mandat legionowskiego radnego również walczy pod tym sztandarem. Najważniejsze problemy mieszkańców to według niego brak miejsc parkingowych oraz lekarzy specjalistów dla osób starszych i żłobków dla rodzin z małymi dziećmi. Deklaruje też walkę ze smogiem oraz urzędniczą patologią. Postuluje wprowadzenie w urzędach elektronicznego systemu zgłoszeń. Działa w projekcie Akademia Świadomego Obywatela, której celem jest wypracowanie skutecznych metod komunikacji i wypełnienie luki we współpracy społecznej oraz praca nad sobą poprzez dalszy rozwój osobisty i szkolenie się przy wsparciu pozostałych członków akademii.

Czesława Skiba – Lista nr 5, KKW Aktywne Osiedle.

Ma 61 lat, a od ponad 30 lat mieszka na osiedlu Piaski. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w przedszkolu w Biskupcu, potem w Szkole Podstawowej w Józefowie, następnie pracowała w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie jako nauczycielka. Od ponad 25 lat prowadzi na osiedlu Piaski działalność gospodarczą w branży odzieżowej. Do swoich pasji zalicza sport, taniec i podróże. Jak deklaruje, jest osobą otwartą na ludzi, zmiany i nowe rozwiązania. Łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, stara się ich wysłuchać i w miarę możliwości pomóc. Codziennie jest do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy sklepu. Będąc radną, chciałaby zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowę chodników i parkingów, nawiązanie współpracy z nowym klubem osiedlowym, polepszenie czystości placów zabaw oraz o popieranie inicjatyw mieszkańców.

Artur Sperling – Lista nr 6, KWW Artura Sperlinga.

Ma 42 lata. Od 1979 roku jest mieszkańcem osiedla Piaski i okręgu, z którego ubiega się o mandat radnego. Jest inżynierem, absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W wyborach uzupełniających startuje z własnego komitetu wyborczego. Jako radny będzie zabiegał o zmianę granic okręgów wyborczych, tak aby odpowiadały one nieformalnemu podziałowi miasta na dzielnice. Będzie też dążył do wprowadzenia obowiązku rejestracji wideo obrad rady miasta i komisji oraz większej przejrzystości i kontroli działalności władz miasta. Chce również szerszych konsultacji społecznych. W jego programie znalazły się punkty mówiące o konieczności poprawy jakości infrastruktury drogowej na osiedlu Piaski, rozwiązania problemu odwodnienia dróg i braku miejsc parkingowych, współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz o konieczności poprawy skomunikowania osiedla Kozłówka z resztą miasta.

Sławomir Traczyk – Lista nr 7, KWW Sławomir Traczyk dla Legionowa.

Ma 38 lat. Od urodzenia mieszka w Legionowie. Jest lokalnym przedsiębiorcą. W wyborach uzupełniających do rady miasta startuje z własnego komitetu, choć jak przyznał w jednym z wywiadów, korzysta z pomocy i wsparcia legionowskich członków Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśla jednak swoją niezależność oraz umiejętność współpracy i rozmowy ze wszystkimi mieszkańcami miasta i wszystkimi działającymi tu instytucjami. Jego hasło wyborcze to „Piaski i Kozłówka to też Legionowo” i jak przyznał, te części miasta nie mają szans na rozwój, jeśli będą traktowane jako odrębne enklawy, odłączone od reszty Legionowa. Jak i inni kandydaci, dostrzega również konieczność poprawy infrastruktury drogowej na obu tych osiedlach, zwiększenia liczby miejsc parkingowych i bezpiecznych przepraw przez tory kolejowe, czy też zajęcie się potrzebami i problemami osób starszych.