W ostatnim numerze „Miejscowej na weekend” pisaliśmy o złym stanie technicznym Przedszkola Gminnego w Chotomowie. W środę (22 listopada) decyzję w sprawie tej placówki wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z nią przedszkole musi zostać zamknięte.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał właścicielowi, czyli gminie Jabłonna opróżnienie w całości budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie oraz zarządził, po pierwsze umieszczenie na nim zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zakazie jego użytkowania, po drugie wykonanie zabezpieczeń w celu usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz wygrodzenia budynku taśmą ostrzegawczą.

W związku z decyzją PINB, wójt Jabłonny Jarosław Chodorski planuje zwołać w przyszłym tygodniu nadzwyczajną sesję rady gminy. – Uwzględniając postulaty rodziców uczestniczących w spotkaniach w dniach 15 i 20 listopada w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, będę wnioskował o zwołanie sesji w najbliższy czwartek 30 listopada 2017 r. o godzinie 17:00. Do złożenia wniosku o zwołanie sesji wymagane jest załączenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową. W związku z tym, wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej zostanie złożony w poniedziałek – czytamy w komunikacie na stronie www.jablonna.pl.