Działający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Milenium” Uczniowski Klub Sportowy „Milenium”, wspólnie z Węgiersko-Polską Szkołą Szermierki Szablą zorganizował dla młodzieży z legionowskich szkół warsztaty fechtunku. Młodzież uczyła się na nich nie tylko władania szablą, ale także dowiedziała się o jej historii i tradycji.