To powoli staje się swego rodzaju normą. W drugiej połowie września legionowskie Muzeum Historyczne otrzymało kolejną prestiżową nagrodę. Tym razem od Marszałka Województwa Mazowieckiego, za wystawę stałą zatytułowaną „Dzieje Legionowa 1877–1990”.

Wyróżniona ekspozycja przedstawia historię miasta, od jego początków związanych z uruchomieniem stacji kolejowej w 1877 r., aż do transformacji ustrojowej z lat 1989–1990. Jurorzy docenili przede wszystkim innowacyjność projektu oraz jego walory edukacyjne. Istotą ekspozycji jest popularyzacja wiedzy na temat lokalnej historii w oparciu o oryginalne eksponaty. Liczne walory wystawy zostały też dostrzeżone przez legionowian. Przez ostatni rok obejrzało ją już ponad 3,5 tys. osób, tym chętniej, że została ona dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.