Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 07.08.2017r. do 30.08.2017r. woda sieciowa w Miejskim Systemie Ciepłowniczym będzie zabarwiana barwnikiem Fluoresceina RM200%. Barwienie wody w legionowskiej sieci ciepłowniczej ma na celu wykrycie nieszczelności rurociągów, armatury oraz wymienników ciepła i jest powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

W związku z powyższym, istnieje możliwość pojawienia się zabarwionej wody w środowisku naturalnym, przestrzeni publicznej oraz ujęciach ciepłej wody użytkowej. Ze względów technologicznych barwiona woda może znaleźć się również w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania części budynków w Legionowie (w grzejnikach i rurach znajdujących się w mieszkaniach). PEC zwraca się więc z prośbą do administratorów nieruchomości i właścicieli węzłów cieplnych o wszelką informację dotyczącą miejsc, w których zostanie zauważona woda o jaskrawej, żółto-zielonej barwie. Przedsiębiorstwo liczy również na pomoc mieszkańców Legionowa w tym zakresie. Gdy ktoś na ulicy, chodniku, czy przy studzienkach zauważy zabarwioną wodę, jest proszony o przekazanie takiej informacji pogotowiu technicznemu PEC, pod numerem telefonu: (22) 774-49-11 lub 692-730-476.
Środek wykorzystany do zabarwienia wody sieciowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Rozkłada się pod wpływem światła. W przypadku wystąpienia, po kontakcie z zabarwioną wodą, jakichkolwiek niepokojących objawów należy pilnie skontaktować się z lekarzem. FLUORESCEINA RM 200% jest stosowana głównie do barwienia produktów chemii stosowanej w gospodarstwach domowych oraz do znakowania wody sieciowej systemów ciepłowniczych.