Jeszcze wiosną tego roku wydawało się, że kolej do Zegrza tak szybko nie odjedzie. PKP PLK, czyli główny inwestor rewitalizacji tej linii miało bowiem problemy z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji przedprojektowej. Kolejne przetargi nie przynosiły rozstrzygnięć, bo ceny proponowane przez startujące w nim firmy znacznie przekraczały możliwości finansowe spółki. Ostatnio na szczęście, kolej do Zegrza wjechała chyba w końcu na właściwe tory.

PKP PLK nie tylko bowiem rozstrzygnęła przetarg, ale też i podpisała już umowę z wykonawcą dokumentacji przedprojektowej. Ponadto jeśli zajdzie taka konieczność, firma ta będzie też wykonywała dokumentację do decyzji środowiskowej. Wartość tej umowy to ponad 500 tysięcy złotych. Na wypełnienie swojej roli w rewitalizacji kolei do Zegrza jest także gotowy i powiat legionowski. W myśl listu intencyjnego, podpisanego w 2015 roku przez marszałka województwa mazowieckiego, przedstawicieli warszawskiego ZTM oraz władze dziewięciu lokalnych samorządów, nie tylko zresztą z powiatu legionowskiego, ale i pułtuskiego, w budżecie powiatu są zabezpieczone środki w wysokości 100 złotych, które mają zostać przeznaczone na przygotowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu.
W trakcie rozmów z kolejami, władze powiatu legionowskiego ustaliły też, że na etapie przygotowania dokumentacji przedprojektowej mają być prowadzone szerokie konsultacje ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w ten projekt. Przedstawiciele PLK zapewnili też, że w przypadkach uzgadniania projektu z innymi instytucjami, przedstawiciele samorządu powiatowego również będą zapraszani w charakterze konsultanta. – Wyzwań jest bardzo wiele. Dlatego, że tory łączą się z węzłem komunikacyjnym drogi wojewódzkiej 631 i drogi krajowej 61. Trzeba więc ściśle określić w jakich ramach czasowych będą się odbywały kolejne inwestycje, czyli przebudowy zarówno jednej jak i drugiej drogi. Dzięki współpracy z PKP PLK będziemy wpisani w harmonogram spotkań z GDDKiA i będziemy systematycznie informowani o tym, w jaki sposób oni zamierzają te swoje inwestycje realizować, żebyśmy wiedzieli jak w przyszłości będzie się tam ruch rozkładał. Myślę tu głównie o rondzie w Zegrzu – powiedział Robert Wróbel, legionowski starosta.
Linia kolejowa do Zegrza liczy niespełna 3,7 kilometra i będzie obsługiwana przez pociągi SKM. Jak wynika z wstępnego harmonogramu realizacji rewitalizacji tej linii, pierwsze składy mogą pojawić się na stacji w Zegrzu już pod koniec 2021 roku. A sama stacja ma pełnić funkcję centrum przesiadkowego dla północnego Mazowsza. – Myślę, że jak już PKP PLK zainwestowało pół miliona na przygotowanie dokumentacji, to czeka nas już tylko kolej do Zegrza – kończy starosta Wróbel.

Elph