W dniach 29.05 do 01.06.2017 roku uczniowie klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy wzięli udział w wojskowym obozie szkoleniowym organizowanym na bazie 1 Brygady Pancernej w Wesołej.

Zakwaterowani zostaliśmy w salach żołnierskich w budynku koszarowym. Jak co roku, w imieniu dowódcy przywitał nas w Sali Tradycji 1 Warszawskiej Brygady Pancernej kapitan Zbigniew Gierczak. Po części oficjalnej zwiedziliśmy Salę Tradycji zapoznając się, z historią oraz współczesnością brygady. Kapitan przedstawił nam także instruktorów, którzy szkolili nas przez okres przebywania w jednostce.

Następnie udaliśmy się na długi spacer, zwiedzając teren jednostki i przyległy do niej plac ćwiczeń taktycznych. Przed obiadem musztra i szkolenie sanitarne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po obiedzie chwila odpoczynku i wyjście do Klubu Kościuszkowca. W klubie mogliśmy zagrać w dostępne gry a w pobliskim sklepie zrobiliśmy zakupy. Po kolacji czas do dyspozycji i zajęcia na hali sportowej. Piłka siatkowa zdominowała wieczór.

Wtorek przywitał nas pięknym słońcem. Pobudka i zaprawa poranna to żołnierski początek dnia. Po śniadaniu „mała zabawa biegowa” prowadzona przez naszego instruktora a następnie szkolenie przeciwpożarowe prowadzone przez komendanta Wojskowej Straży Pożarnej. Poznaliśmy przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz podręczny sprzęt gaśniczy i zasady gaszenia pożarów w zarodku.

Kolejne zajęcia odbyły się na hali sportowej gdzie uczyliśmy się medycyny pola walki. Nasi uczniowie zdobywali umiejętności wynoszenia rannych i udzielania pomocy w przypadku postrzelenia. Zajęcia zakończyły się nauką walki wręcz i obrony przed atakiem przeciwnika. To był wyczerpujący dzień i po obiedzie zasłużenie odpoczywaliśmy w Klubie Kościuszkowca. Po kolacji mogliśmy odpocząć od trudów wojskowego życia.

Kolejny dzień z pobudką graną przez sygnalistów i zaprawą poranną. W nocy padało i jest, czym oddychać. Zajęcia rozpoczęliśmy od zajęć saperskich a następnie wyruszyliśmy w teren, marszem ubezpieczeniowym. Po przybyciu na miejsce ćwiczeń, nasi instruktorzy przeprowadzili szkolenie z samoobrony. Po kilku godzinach w terenie powrót do koszar oraz przygotowania do wieczornego ogniska. Wieczór spędziliśmy na pieczeniu kiełbasek i śpiewaniu piosenek biesiadnych. Na ognisku nie zabrakło też naszych instruktorów.

Ranek ostatniego dnia dla wielu nie należał do radosnych chwil i ciężko było podnieść się z ciepłego łóżka na zaprawę. Uczniowie zapomnieli, że dzisiaj Dzień Dziecka, bo na pewno nie odpuściliby sobie prezentu z tej okazji i wyproszeniu braku zaprawy. O tym miłym dniu nie zapomnieli jednak nasi gospodarze i zorganizowali Dzień Dziecka na terenie jednostki. Mogliśmy obejrzeć obecny sprzęt i uzbrojenie brygady. Szczególne zainteresowanie wzbudził czołg „Leopard”.

Po obiedzie nadszedł czas pożegnania. Kpt. Gierczak podsumował szkolenie a my podziękowaliśmy za przyjęcie i zorganizowanie szkolenia. Wracamy do Komornicy z przeświadczeniem dobrze spędzonych dni, z wiedzą i doświadczeniem oraz obietnicą powrotu w przyszłym roku.

/Liceum Komornica/