Po gminach, także powiat legionowski wyróżni swych honorowych obywateli. Na marcowej sesji powiatowi radni podjęli uchwałę o ustanowieniu tego tytułu, a w kwietniu powołali do życia kapitułę, która będzie decydowała o tym, kto Honorowym Obywatelem Powiatu Legionowskiego zostanie.
– Społeczeństwo obywatelskie rozwija się w powiecie niezwykle dynamicznie. Widać to chociażby po akcjach społecznych i liczbie stowarzyszeń oraz ich aktywności. My, jako powiat, nagradzamy, wspieramy i pokazujemy tych, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tego grona liderów znajdują się osoby, które mają wyjątkowe zasługi dla naszego powiatu – powiedział starosta Robert Wróbel. I to one będą brane pod uwagę przy przyznawaniu tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego. Kapituła, która będzie decydowała o tym, do kogo on trafi, składa się z dziewięciu osób. W jej skład wszedł przewodniczący rady powiatu, starosta i radni. – Radni mają za zadanie opiniowanie wniosku, które ma  wpłynąć do końca pierwszego kwartału danego roku. Kapituła w takim składzie jak obecnie będzie obradowała do końca tej kadencji, więc zostaje nam już niewiele czasu – powiedział dr hab. Jacek Szczepański, powiatowy radny i jednocześnie członek kapituły.
Propozycje osoby mogącej się ubiegać o tytuł honorowego obywatela mogą składać zarząd lub rada powiatu, lokalne stowarzyszenia oraz każda pełnoletnia osoba fizyczna, pod warunkiem zebrania stu podpisów pod wnioskiem. Gdy trafią już one do kapituły, ta ma 60 dni na ich rozpatrzenie. Tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego ma być natomiast wręczany podczas specjalnej uroczystej sesji rady powiatu. – Uprawnienia wynikające z nadania tego tytułu polegają na tym, że taka osoba będzie mogła uczestniczyć w sesjach rady powiatu  i innych ważnych wydarzeniach organizowanych przez powiat jako gość honorowy. Otrzyma też legitymację, dyplom i specjalnie zaprojektowany znaczek – powiedział Jacek Szczepański.
Honorowymi mieszkańcami powiatu mogą zostać osoby znane z życie publicznego, mające szczególne zasługi w sferze artystycznej, kulturalnej, społecznej, czy sportowej. Powinny też swoją działalnością promować powiat legionowski na zewnątrz. Pierwszą z nich poznamy prawdopodobnie pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.

Elph