Windy są, brakuje napięcia

0
392

Zgodnie z planem zakończyła się dobudowa wind przy kładce pieszo-rowerowej w ulicach Parkowa/Wyszyńskiego. Nie zostały one jednak oddane do użytku, ponieważ terminu nie dotrzymało PGE Dystrybucja.
Kładka zastąpiła przejazd kolejowy po jego zamknięciu przez PKP. W 2014 roku władze powiatu i miasta ogłosiły konsultacje społeczne, pytając mieszkańców, czy wolą tunel, czy kładkę? Zdecydowana większość wybrała kładkę. Projekt został zaakceptowany przez wojewodę mazowieckiego, uzyskując pozwolenie na budowę. W trakcie odbioru służby tego samego wojewody stwierdziły jednak, że obiekt należy bardziej dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zamiast zaproponowanych przez wojewódzkich urzędników poręczy postanowiono dobudować znacznie wygodniejsze dla wszystkich grup mieszkańców windy. Przetarg w formule „projektuj i buduj” wygrał wykonawca kładki, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o.
Termin realizacji, ze względu na warunki pogodowe, zgodnie z zapisami umowy został wydłużony do 31 marca 2017 r. Wszystkie prace budowlane zakończyły się w terminie. – Zgodnie z umową z PGE Dystrybucja S.A. przyłączenie do sieci miało się zakończyć do 17 marca – mówi Tamara Mytkowska z Urzędu Miasta Legionowo – Windy są gotowe do użytku, jednak z jakiegoś powodu nie było możliwe podłączenie ich do sieci. Jak dotąd PGE nie wyjaśniło nam, co jest powodem tak dużego opóźnienia.