Pierwszego września w życie wchodzi reforma oświatowa. W Legionowie, dzięki temu, że większość placówek oświatowych działa w ramach zespołów szkół, będzie ona praktycznie niezauważalna. Uczniowie po ukończeniu szóstej klasy, pozostaną w tej samej szkole, z tymże zamiast do gimnazjum, naukę rozpoczną w siódmej klasie podstawówki. Wyjątek stanowi tu jedynie Szkoła Podstawowa nr 7.Władze miasta zaproponowały, aby uczniowie z dwóch najstarszych roczników uczyły się w budynku sąsiedniego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Rodzice uczniów jednak stanowczo temu zaprotestowali.