Time For Dance 2017, fragmenty sobotnich występów.