270 paczek ze słodkimi prezentami oraz cała ciężarówka żywności i ubrań dla Polaków, którzy żyją w biedzie na ukraińskich Kresach-tyle udało się zebrać dzięki inicjatywie…dwóch osób. Legionowskie małżeństwo udowadnia, że znaczenie mają nie wielkie fundacje, ale wielkie serca.