W sobotę (3.12) w Woli Kiełpińskiej gm. Serock, odbył się IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas zjazdu był czas na podsumowania pięcioletniej kadencji oraz wybory nowych władz powiatowych.

Na prowadzącego zjazd wybrano dh Andrzeja Kowalika. Ustępujący prezes powiatowy dh Krzysztof Goślicki przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od 2012 do 2016 roku. W swoim podsumowaniu omówił aktywną działalność zarządu powiatowego. Co roku organizowane są obozy letnie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dla uczniów szkół organizowane są eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz turnieje sportowe.

Chlubą powiatu legionowskiego są członkowie Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kałuszyna oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Woli Kiełpińskiej. Delegacje obu drużyn obecne były na zjeździe.

Jednostki powiatu legionowskiego co roku wzbogacają się o nowy sprzęt w tym o samochody pożarnicze.

Delegaci na zjazd jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatowemu. Komisja wyborcza odczytała listę kandydatów do nowego zarządu po czym nastąpiło głosowanie. Delegaci jednogłośnie wybrali nowy zarząd powiatowy. W czasie przerwy zarząd się ukonstytuował i wybrał ze swojego grona prezesa.

Nowy zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – dh Krzysztof Goślicki – OSP Jabłonna
Wiceprezes – dh Andrzej Kowalik – OSP Janówek
Wiceprezes – dh Jarosław Pisarek – OSP Kąty Węgierskie
Wiceprezes – dh Marian Malinowski – OSP Wola Kiełpińska
Sekretarz – dh Tomasz Wiśniewski – OSP Legionowo
Skarbnik – dh Robert Boryszewski – OSP Wieliszew
Członek Prezydium – dh Sławomir Czerwiński – OSP Serock

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – dh Piotr Powała – OSP Nieporęt
Wiceprzewodniczący – dh Waldemar Lewandowski – OSP Wola Kiełpińska
Członek – dh Łukasz Miętek – OSP Wieliszew

Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został dh Tomasz Wiśniewski z OSP Legionowo a delegatem na zjazd dh Stanisław Sosnowski z OSP Jabłonna.

Słowa uznania i podziwu dla pracy zarządu skierował dh Stefan Todorski wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Podziękowania za społeczną pracę i 6000 akcji w ciągu ostatnich 5 lat skierował również st. bryg. Mieczysław Klimczak – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. W imieniu samorządowców za aktywność i pracę podziękował Jerzy Zaborowski – wicestarosta powiatu legionowskiego.

Tekst i foto: Marek Karpowicz