W gimnazjach i szkołach średnich na terenie całego powiatu trwają warsztaty edukacyjne prowadzone przez legionowski klub Amazonek, w ramach kampanii przeciw nowotworom piersi. Łącznie w szkoleniach ma wziąć udział ponad 800 uczniów.

W ramach warsztatów prowadzonych przez Amazonki uczniowie dowiadują się podstawowych informacji na temat nowotworu sutka, czynników ryzyka i możliwości terapeutycznych. Na potrzeby kursu starostwo powiatowe w Legionowie zakupiło specjalistycznym fantom, na którym młodzież uczy się samobadania piersi.
Samodzielne badanie palpacyjne to podstawa w profilaktyce chorób piersi. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Każdego roku w Polsce lekarze diagnozują go u ponad 17 tysięcy kobiet. Jak wskazują statystyki, około 35% z nich nie ma szansy na wyleczenie. Powodem tego jest najczęściej zbyt późne zgłoszenie się do lekarza i brak wiedzy na temat samodzielnego badania piersi.
Choroba wykryta we wczesnym stadium rozwoju jest całkowicie uleczalna, dlatego tak ważna jest regularna diagnostyka Kampania przeciw nowotworom piersi jest częścią Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2016 rok.

Oprac. KG

fot: www.powiat-legionowski.pl