Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie działa jedyna w powiecie legionowskim Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Zrzesza ona blisko 80 młodych adeptów sztuki pożarniczej. Dzieci uczą się musztry, udzielania pierwszej pomocy oraz działania w warunkach zbliżonych do prawdziwego pożaru.