17 października w Serocku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojsk Łączności i informatyki. Była to okazja do podkreślenia znaczenia Centrum szkolenia kadr łączności i informatyki oraz jego rozwoju.

W uroczystości udział wziął Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. brygady rezerwy Edmund Smakulski, byli komendanci zegrzyńskich ośrodków oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej CSŁil. Podziękowano żołnierzom za zaangażowanie w służbie dla Centrum  i SZ RP, a także wręczono medale resortowe i listy gratulacyjne.
Obchody zakończyły się pieśnią reprezentacyjną WP.

 

Fot. Serock.pl