Jak zwykle na początku października ruszyły kolejne legionowskie Senioralia. Ich piątą edycję zapoczątkowało przekazanie organizatorom symbolicznego klucza do miasta. Podczas uroczystości w ratuszu prezydent znów pozbywał się go bez żalu. – Mam wielki honor, zaszczyt i radość, że mogę iść teraz na parę dni urlopu.

To dokładnie odwrotnie niż seniorzy. Dzięki cyklowi imprez najbliższy czas mają szansę spędzić bardzo pracowicie. I świetnie się przy tym bawić. – Chcemy zaprezentować dorobek mieszkańców, rozpoczynając od pokazów, które przygotowali przed salą widowiskową, czyli efektów zajęć z rękodzieła artystycznego i orgiami, a także wystawy fotograficznej. Będą również organizowane m.in. turnieje szachowe i brydżowe. W tym roku wychodzimy poza województwo, odbędzie się bowiem u nas ogólnopolska konferencja rad seniorów. Przyjadą do Legionowa przedstawiciele aż 50 polskich miast – zapowiada dr Roman Biskupski, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów. Tym samym powinno ono umocnić się na pozycji jednego z krajowych liderów ruchu ludzi „trzeciego wieku”. Ludzi stanowiących już jedną czwartą wszystkich mieszkańców miasta. – Seniorzy to ciekawa, wesoła i aktywna grupa społeczna, z każdym rokiem coraz liczniejsza, która w różnych dziedzinach współtworzy życie tego miasta. Coraz więcej seniorów działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także w innych organizacjach. Możemy na nich liczyć – mówi prezydent Roman Smogorzewski. Na współpracy korzystają obie strony. Oprócz satysfakcji lokalni włodarze mogą także zyskać więcej prestiżu. – Chcę dziś zaproponować władzom samorządowym wystąpienie do Światowej Organizacji Zdrowia o przyznanie Legionowu certyfikatu Miasto Przyjazne Starzeniu Się. Byłoby ono tym samym trzecim, czwartym takim miastem w Polsce. Jest na to szansa, ponieważ dzieje się w nim bardzo wiele – uważa szef MRS.

Zupełnie tak jak we wtorek na ratuszowej scenie. Warto odnotować, że podrygujących emerytów wsparła wokalnie młodzież, a konkretnie laureaci Festiwalu Młodych Talentów z Liceum Salezjańskiego. Międzypokoleniowa integracja to kolejny przykład siły, z jaką senioralne organizacje prą do przodu. – Liderzy, którzy prowadzą tu dwie największe organizacje, pozyskują pieniądze z miasta, ale też środki zewnętrzne. Różnych propozycji dla seniorów, w porównaniu do innych miast i proporcjonalnie do liczby mieszkańców, jest w Legionowie bardzo dużo – twierdzi prezydent.

W ramach tegorocznych Senioraliów zaplanowano także trzeci Marsz Różowej Wstążki, spektakl teatru Na Luzie oraz obchody Światowego Dnia Seniora. Imprezę starym zwyczajem zwieńczy bitwa na głosy, czyli Wokalne Potyczki Seniorów.