W trzecim tygodniu sierpnia ma się zakończyć modernizacja Pływalni Miejskiej przy ul. Królowej Jadwigi. Na inwestycję, realizowaną przez KZB Legionowo składają się dwa etapy. Pierwszy, już zakończony, polegał na wymianie pomp ciepła. Drugi, jeszcze trwający, polega natomiast na zmianie technologii basenowej. Chodzi tu przede wszystkim o zamknięcie obiegu wody.  

Dotychczasowa technologia polegała na odsysaniu wody przy pomocy pomp z dna basenu i przetłaczania jej przez filtry piaskowe. W nowej, woda z basenu będzie odprowadzana w sposób grawitacyjny przy pomocy górnego czynnego przelewu do zbiornika przelewowego i następnie będzie ssana za pośrednictwem pomp do filtrów dwuwarstwowych, wypełnionych złożem żwirowo-antracytowym. Ta woda będzie później podgrzewana na wymienniku ciepła z sieci miejskiej oraz na wymienniku z nowej pompy ciepła. Zanim wróci do basenu, będzie poddawana korekcie PH i automatycznemu dozowaniu podchlorynu sodu. Nad całym tym procesem czuwa tzw regulator basenowy RB, który automatycznie zmienia wydajność pomp dozujących chemikalia. Zapewnia to  dobre wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej właściwości fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Dzięki nowej technologii basenowej KZB dziennie zaoszczędzi ponad 15 metrów sześciennych wody. To z kolei pozwoli na oszczędności w kosztach wody i ścieków, ciepła potrzebnego na jej podgrzanie i chemii, która pozwala utrzymać basen w stanie funkcjonalności. Modernizacja Miejskiej Pływalni ma się zakończyć w trzecim tygodniu sierpnia. W ramach realizacji tej inwestycji zostanie też zmodernizowana niecka i znajdująca się wokół niej plaża.

Przedsięwzięcie to jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i powstaje w formie „finansuj, projektuj, buduj”.

logoWFOSiGW_1__proxy