Jak na podmiot z zaledwie dwuletnim stażem, powiatowe Centrum Integracji Społecznej spisało się ostatnio na medal. I to od razu na złoty, zdobyło bowiem pierwszą nagrodę w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

Wieńcząca go gala odbyła się w trzecią środę czerwca w gmachu Biblioteki Narodowej. – Ta nagroda potwierdza, że powołanie Centrum Integracji Społecznej było właściwą decyzją; że instytucje ekonomii społecznej to są właśnie te podmioty, dzięki którym można skutecznie rozwiązywać problem bezrobocia i że ścieżka wsparcia tych podmiotów jest tą właściwą do rozwiązywania problemów społecznych – uważa Dorota Wróbel-Górecka, dyr. CIS w Legionowie. – To certyfikat, który uprawnia nas do tego, żeby powiedzieć, że całe to przedsięwzięcie miało, po pierwsze, słuszne założenia, a po drugie, zostało w stu procentach zrealizowane – dodaje Robert Wróbel, starosta legionowski.

W ubiegłym roku do Centrum zgłosiło się blisko 70 osób. Połowa z nich zakończyła swój udział zgodnie ze ścieżką reintegracji zawodowej i społecznej. Należy zaznaczyć, że aż 12 uczestników znalazło zatrudnienie. Zdaniem Roberta Wróbla duża w tym zasługa kadry CIS, która potrafi przywracać „etatowych” bezrobotnych rynkowi pracy. – Największym wyzwaniem było połączenie trzech różnych segmentów tego przedsięwzięcia, a mianowicie segmentu samorządowego, organizacji pozarządowych i biznesu. Bez niego osoby, które w ramach warsztatów przygotowują się do powrotu na rynek pracy, nie mogłyby już zaistnieć w swoim życiu zawodowym – podkreśla starosta.

Konkurs na Markę Ekonomii Społecznej zorganizowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Głównie po to, by promować instytucje oraz ludzi, dzięki którym termin „ekonomia społeczna” nabrał na Mazowszu realnego kształtu. – Ale żeby wykonać to zadanie, trzeba było zastanowić się, co jest najważniejsze dla ekonomii społecznej. No i określiliśmy dwa obszary, czyli widoczność zajmujących się nią instytucji oraz podmiotowość ich podopiecznych – wyjaśnia Barbara Kucharska, zastępca dyr. MCPS. Dwóm kluczowym kryteriom konkursu powiatowe CIS sprostało wzorowo. Teraz będzie musiało postarać się, aby tę wysoko zawieszoną poprzeczkę jeszcze w przyszłości przeskoczyć.