Legionowska Straż Miejska wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska ze starostwa powiatowego w Legionowie oraz myśliwymi, odłowili z terenu miasta już 21 dzika. Tym razem w odłownię złapał się wyjątkowo agresywny okaz, który przebywał w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.