Na marcowej sesji rady miasta Legionowo, radni wyrazili prezydentowi zgodę na sprzedaż mieszkań, które będą się znajdowały w budynku wielorodzinnym, powstającym na osiedlu Piaski. Lokale będą zbywane w drodze przetargu.

W bloku będzie się znajdowało łącznie 30 mieszkań o powierzchni od 33 do 76 metrów kwadratowych. W tym 6 jednopokojowych, 12 dwupokojowych, 9 trzypokojowych i 3  czteropokojowe. Na ich przyszłych mieszkańców będzie czekało 45 miejsc postojowych umiejscowionych w podziemnym garażu. W bloku na osiedlu Piaski, oprócz lokali mieszkalnych będzie się też znajdowało trzyoddziałowe przedszkole, które będzie mogło przyjąć do 60 dzieci, przychodnia zdrowia z sześcioma gabinetami oraz osiedlowy klub seniora. Mieszkania w budowanych przez siebie budynkach wielorodzinnych, gmina  sprzedaje zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

piaski1

Wszystkie mieszkania, które będą się znajdowały w nowobudowanym bloku będą sprzedawane w drodze przetargu. Wykazy i ogłoszenia o nim ukażą się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legionowo, na stronie BIP urzędu oraz w lokalnej prasie. – Do przetargów będzie mógł przystąpić każdy, pod warunkiem, że wpłaci odpowiednie wadium. Jeżeli lokale nie znajdą nabywców w pierwszym i drugim przetargu, zostaną zorganizowane rokowania. Do nich także będzie mógł przystąpić każdy chętny. Informacje o wynikach przetargów i rokowań (z nazwiskami nabywców) są każdorazowo podawane do publicznej wiadomości – informuje Tamara Mytkowska, rzecznik prasowy UM Legionowo – Zgodnie art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Zgodnie z art.70 ust.3 wyżej wymienionej ustawy rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski – dodaje rzeczniczka ratusza.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży mieszkań w nowobudowanym bloku udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Legionowo, pod numerem telefonu 22 774 20 31 w. 4054, 4055, lub osobiście w pokoju pok. 3.04.

Od 2005 roku gmina Legionowo wybudowała już cztery budynku wielorodzinne. W drodze przetargu sprzedano w nich w sumie 152 lokale mieszkalne.