Przedszkole Specjalne w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie działa na terenie Powiatu Legionowskiego od 2008 roku. Przeznaczone jest dla dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami.

Misja Przedszkola

W naszej placówce indywidualnie traktujemy każde dziecko. Zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa oraz rozwój na miarę jego możliwości. Wszystko to przekłada się na widoczne efekty w edukacji i terapii dziecka z niepełnosprawnością. Za cel nadrzędny uznajemy przygotowanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Nasza praca na co dzień

Oferta Przedszkola w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69 w Legionowie jest niezwykle bogata i stwarza świetne warunki do rozwoju każdego dziecka. Zależy nam, by podczas pobytu w placówce dzieci zdobywały indywidualne i grupowe doświadczenia. Każde dziecko traktujemy całościowo mając na uwadze fakt, iż niepełnosprawność dotyka każdej sfery funkcjonowania dziecka. W pracy z dziećmi terapeuci naszego przedszkola wykorzystują szereg metod, takich jak: terapia behawioralna, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, stymulacja polisensoryczna, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda M. Montessori, pedagogika zabawy.

Terapie specjalistyczne

W Przedszkolu dzieci realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Korzystają z szerokiego wachlarza zajęć: alternatywne i wspomagające metody komunikacji, terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, integracja sensoryczna, terapia EEG Biofeedback, terapia ręki, muzykoterapia, hipoterapia, dogoterapia, gimnastyka korekcyjna. Ćwiczenia są prowadzone indywidualnie i grupowo, przede wszystkim w formie zabawy. Dbamy, aby terapia była źródłem przyjemności dla naszych dzieci. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych salach, np. gabinet logopedyczny oraz do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, sala do ćwiczeń ruchowych, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do rozwijania komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz pomocami dydaktycznymi.

Doskonały klimat i współpraca z rodzicami

Kadra pedagogiczna nie tylko uczy i wychowuje, ale również wspiera aktywność dzieci oraz rozwija ich ciekawość poznawczą. Wychowankowie przedszkola chętnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej, są angażowani do udziału w wycieczkach, uroczystościach odbywających się na terenie Placówki i poza nią. W przedszkolu prężnie działa Akademia Rodziców, w ramach której rodzice biorą udział w wielu projektach, takich jak Teatr „Rodzice – nauczyciele – dzieciom”. Uczestniczą też w konsultacjach z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Przedszkole, i co dalej?

Przedszkole kształtuje i rozwija umiejętności w sferze dydaktycznej, emocjonalnej i społecznej. Przygotowuje do podjęcia edukacji szkolnej. Warto podkreślić, iż przedszkolni absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę nie tylko w placówkach specjalnych, ale również w szkołach podstawowych integracyjnych i ogólnodostępnych.

Nasi specjaliści

Kadra Przedszkola posiada szerokie kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Wszyscy nauczyciele ukończyli studia z zakresu oligofrenopedagogiki, liczne kursy specjalistyczne oraz trzystopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dziecka z autyzmem. Współpracujemy z  Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku – jedną z najlepszych placówek terapeutycznych w Europie, która już wkrótce obejmie opieka superwizyjną nasze przedszkole. Zespół terapeutów, to osoby zaangażowane w swoją pracę, stale podnoszące swoje kwalifikacje oraz dzielące się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami oraz nauczycielami z placówek ogólnodostępnych.

PZSiPS w Legionowie