W poniedziałek (8 lutego) w wieliszewskiej Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona odbyła się dyskusja w sprawie stworzenia mapy zagrożeń występujących na terenie gminy. Spotkanie w formie panelu dyskusyjnego poprowadzili mł. insp. Jacek Zaczkowski, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie oraz kom. Zbigniew Prusinowski, szef Komisariatu Policji w Wieliszewie.

Odbyło się ono przy licznym udziale mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu, m.in. wójta Pawła Kownackiego, przewodniczącego rady gminy Marcina Fabisiaka, a także radnych i sołtysów. Stawili się też przedstawiciele gminnych jednostek OSP wespół z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Po krótkim omówieniu przez kom. Prusinowskiego aktualnej sytuacji rozpoczęła się w ożywiona dyskusja.

W jej trakcie podkreślono potrzebę współpracy policji z lokalną społecznością. Wójt przypomniał również o tym, jak ważna w zachowaniu bezpieczeństwa są wzajemna pomoc sąsiedzka oraz kształtowanie właściwych postaw prospołecznych u najmłodszych. Na zakończenie zastępca powiatowego komendanta policji podziękował władzom gminy za wzorową współpracę, a zgromadzonym za przybycie i cenny głos w dyskusji. Jednocześnie zapewnił, że wszystkie zgłoszone problemy zostaną szczegółowo przeanalizowane i jak najszybciej rozwiązane.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pracę nad rzetelnym zidentyfikowaniem i przedstawieniem skali oraz rodzaju zagrożeń na terenie kraju podjęto także w gminie Serock. W sobotę (6 lutego), poprzez konsultacje społeczne w miejskim ratuszu, opracowaniem mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego zajmowali się m.in. mł. insp. Jacek Zaczkowski, wiceszef legionowskiej KPP oraz kom. Grzegorz Napiórkowski, dowodzący Komisariatem Policji w Serocku. Na konsultacjach pojawili się też gminni radni, sołtysi i mieszkańcy. Na początku serocki komendant policji przedstawił wyniki statystyczne jednostki za ubiegły rok  i odpowiadał na zadawane pytania. Poruszano tematykę ewentualnych zagrożeń, zaś wszystkie sugestie i spostrzeżenia lokalnej społeczności zostały przyjęte przez funkcjonariuszy Policji, którzy zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do ich eliminacji lub ograniczenia.