Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie w związku z ryzykiem przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych w powietrzu. W 2016 r. mogą zostać przekroczone normy jakości powietrza dla benzo(a)pirenu na obszarze całego województwa, a pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 i dwutlenku azotu w niektórych miastach i gminach. Na liście znalazły się wszystkie gminy powiatu legionowskiego.

Dla Mazowsza ogłoszono ALERT I poziomu. W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza istnieją cztery poziomy alertu smogowego: poziom I oznacza ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, poziom II – przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,  poziom III – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu, poziom IV – przekroczenie poziomu alarmowego substancji w powietrzu (po przekroczeniu poziomu alarmowego, w wyniku krótkotrwałego narażenia mogą wystąpić od razu negatywne skutki zdrowotne).

Ogłoszony ALERT I poziomu nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokiego stężenia zanieczyszczeń. Zaleca on, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej czy te uprawiające sport na zewnątrz były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz. Pogorszenie jakości powietrza jest prognozowane szczególnie w okresie zimowym, ale możliwe jest też wczesną wiosną i późną jesienią.

Bieżące informacje dotyczące jakości powietrza są publikowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych można śledzić na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl. W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy, alergicy oraz osoby z chorobami układu krążenia. Zaleca się im ograniczenie czasu spędzanego na powietrzu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  prognozuje, że w bieżącym roku na Mazowszu dojdzie do przekroczenia ALERTÓW I i II poziomu.

Poprawa jakości powietrza w dużym stopniu zależy od samorządów, ale także od dobrej woli i większej świadomości mieszkańców. Przypominamy, że Urząd Miasta Legionowo od końca ubiegłego roku dofinansowuje wymianę przestarzałych źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, a legionowska straż miejska prowadzi stałe kontrole tego czym legionowianie palą w piecach. Ratusz daje też mieszkańcom miasta możliwość zbadania swoich domów kamerą termowizyjną i sprawdzenia, którędy ucieka z nich ciepło. Dzięki temu będzie możliwe ograniczenia zapotrzebowania na ciepło, a to z kolei zredukuje emisję zanieczyszczeń oraz co ważniejsze – zmniejszy koszty ogrzewania.  

red./Info. Mazowiecki Urząd Wojewódzki