W czwartek (28 stycznia) odbyło się w Legionowie pierwsze posiedzenie organu, który ma wspomóc walkę z lokalnym bezrobociem – Powiatowej Rady Rynku Pracy. Do zasiadania w niej zaproszono przedstawicieli gmin, związków zawodowych, a także Zarządu oraz Rady Powiatu Legionowskiego.

Na dobry początek wicestarosta Jerzy Zaborowski wręczył zebranym dokumenty powołania na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. W składzie ciała, którego odpowiedniki pojawiły także w innych krajowych samorządach, a są jednym z efektów nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znalazła się między innymi Elżbieta Szczepańska, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast Zarząd Powiatu Legionowskiego będzie w obecnej kadencji reprezentowany w Radzie przez Michała Kobrzyńskiego, natomiast w imieniu powiatowych radnych PRRP wesprze Marek Mazur.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, Powiatowa Rada Rynku Pracy jest powołanym przy Staroście Legionowskim organem opiniodawczo-doradczym. Jej kadencja, wzorem parlamentu czy samorządów, trwa cztery lata.