Przeciętnego użytkownika interesuje głównie to, żeby była ona czysta i leciała z kranu, kiedy się go odkręci. Tymczasem produkcja dobrej wody to złożony proces, w którym każdy element ma ogromny wpływ na końcową jakość. Od kilku lat Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” z powodzeniem stara się ją zapewnić w każdym aspekcie swej działalności. Przez ostatni rok jeszcze bardziej zbliżyło się do tego celu.

Sztandarowym przedsięwzięciem PWK był rozpoczęty w ubiegłym roku, drugi za czasów szefowania firmie przez Grzegorza Gruczka gruntowny lifting największej legionowskiej Stacji Uzdatniania Wody – „Jagiellońska”. – Zmodernizowaliśmy znajdujące się tam dwa stare zbiorniki oraz zbudowaliśmy nowy zbiornik wody czystej o pojemności 700 m³, uzyskując w ten sposób możliwość magazynowania około 3000 m³ wody uzdatnionej. Na stacji, podobnie jak w innych naszych obiektach tego typu, zainstalowaliśmy również najwyższej światowej klasy system uzdatniania Culligan – mówi prezes PWK „Legionowo”.

Do beneficjentów tej inwestycji należy większość mieszkańców miasta, gdyż z wody, którą wytwarza „Jagiellońska”, korzysta aż 35 tys. osób. Równocześnie, chcąc jeszcze bardziej poszerzyć krąg swoich odbiorców, Przedsiębiorstwo zbudowało w ubiegłym roku także wiele kilometrów sieci wodociągowej. Dzięki temu posunięciu 160 kolejnych gospodarstw domowych, czyli około 700 osób, mogło zrezygnować z przydomowych, niezdrowych ujęć i podłączyć się do miejskiego wodociągu.

Zaspokajając potrzeby klientów, PWK stara się promować rozwiązania sprzyjające ekologii i propagować wśród mieszkańców zdrowy tryb życia. Stąd między innymi wziął się pomysł zainstalowania w wielu punktach miasta ulicznych zdrojów, skąd można zaczerpnąć – do pojemnika lub w celu bezpośredniego spożycia – kilka łyków czystej, smacznej wody. A ponieważ, szczególnie latem, cieszyły się one dużym powodzeniem, specjalnie zaprojektowane, estetyczne poidełka zaczęły dzięki PWK pojawiać się również w legionowskich szkołach. Już wkrótce zostaną zainstalowane w każdej z nich. Dzięki tego typu inwestycjom idea odstawienia przez uczniów sztucznych, dosładzanych napojów nabrała w Legionowie realnych, zdrowych kształtów. Tym bardziej, że firmowi specjaliści prowadzili także szeroko zakrojoną akcję informacyjną wśród młodzieży szkolnej, mającą poszerzyć wiedzę młodego pokolenia na temat wody oraz jej znaczenia dla życia i zdrowia człowieka. W pilotażowych zajęciach, które odbywały się na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Piaski”, wzięło udział około 700 dzieci z okolicznych szkół. Wkrótce skorzystają z nich też uczniowie z placówek oświatowych położonych w rejonie SUW „Łajski”.

Jeśli chodzi o kanalizację, czyli drugi aspekt działalności PWK „Legionowo”, w ubiegłym roku zakończono modernizację i rozbudowę Pompowni Centralnej, dzięki której wszystkie ścieki z terenu Legionowa odprowadzane są do oczyszczalni Czajka. – Teraz nasz zakład funkcjonuje już w oparciu o nowy system technologiczny, a zamontowane tam biofiltry oraz filtry węglowe pomagają likwidować nieprzyjemny zapach, dokuczający dawniej mieszkańcom osiedla Sobieskiego – podkreśla prezes Grzegorz Gruczek. Tak jak w innych swych obiektach, PWK wyposażyło też pompownię w załączające się automatycznie agregaty prądotwórcze, umożliwiające na wypadek przerwania dostaw energii elektrycznej ciągły odbiór i odprowadzanie ścieków.

Ponadto, dzięki realizacji kolejnego etapu rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej, udało się podłączyć do niej 300 gospodarstw domowych, czyli skorzystało na tym około 1200 mieszkańców. Mając na uwadze coraz większe deklarowane przez nich zainteresowanie takim udogodnieniem, w tym roku Przedsiębiorstwo planuje przyłączyć do kanalizacji 270 kolejnych domostw. Warto jeszcze wspomnieć o sukcesie działań zmierzających do opomiarowania wszystkich legionowskich gospodarstw, które za odbiór ścieków płaciły dotychczas ryczałtowo, nie zaś – jak większość mieszkańców – stosownie do wytworzonej ilości. Obecnie pozostało ich w mieście niespełna dwadzieścia.

Na koniec warto wspomnieć o bodaj największym kroku do przodu, jaki w ubiegłym roku wykonało PWK. Dzięki sukcesywnie wdrażanemu systemowi zdalnego odczytywania wskazań liczników, czynność, która do tej pory wielu ludziom zajmowała mnóstwo czasu, dokonuje się w ułamku sekundy. Zapewniając przy tym stuprocentową precyzję uzyskiwanych danych. Na ponad 5200 wszystkich miejsc odczytowych, już w ponad 4300 przypadkach wszystko odbywa się zdalnie. Wyzwaniem na ten rok będzie doprowadzenie do sytuacji, w której system obejmie każdego odbiorcę usług PWK „Legionowo”.