W „niepodległą” środę (11 listopada) z inicjatywy mieszkańców Trzcian odbyła się wycieczka pod hasłem „Trzciany mało znane”. Dzięki niej dla jej uczestników znane są teraz o wiele bardziej…

Uczestnicy, którzy spotkali się przy tablicy ogłoszeń stojącej przy ul. Żwirowej/Granitowej, przeszli drogą prowadzącą po terenie „Kadzielni”. Na trasie znalazły się między innymi takie punkty jak pozostałości po carskich umocnieniach Modlina (drugi pierścień Modlina, Dzieło D-10), staw Kadzielnia, krzyż i pamiątkowy obelisk (niedawno poświęcony), a także miejsce, w którym dawniej znajdował się folwark „Trzciany”.

Wieczorem, po spacerze, sołtys Trzcian zorganizował dla uczestników wycieczki ognisko z pieczeniem jabłek.