Kolejny raz gmina Serock aktywnie włączyła się w obchody Święta Drzewa. Program pod tą nazwą bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety, zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew. Idea programu dotarła już do 35 krajów.

Wzorem ubiegłych lat, także w tym roku każda z gminnych placówek oświatowych otrzymała sadzonki drzew ufundowane przez urząd miasta i gminy, które przy dużym zaangażowaniu dzieci i młodzieży posadzone zostały na przyszkolnych terenach. Znalazły się tam m.in. jarzębiny, dęby i ozdobne jabłonie. Przyłączenie się do programu Święto Drzewa to nie tylko próba przyczynienia się do tego, aby na naszej planecie było jak najwięcej drzew, ale także doskonała okazja do przeprowadzenia lekcji przyrody i rozmów o roli drzew w życiu człowieka. Dzięki temu jest szansa, że praktyczna lekcja ochrony środowiska przyczyni się do kształtowania u dzieci i młodzieży właściwych postaw ekologicznych.