W przedostatnią sobotę października w wieliszewskiej Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona odbył się koncert zatytułowany „Świętemu Janowi Pawłowi II muzyczna modlitwa”, będący zarazem hołdem złożonym wielkiemu Polakowi.

Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpili Magdalena Tunkiewicz – sopran, Wojciech Bardowski – baryton, z towarzyszeniem zespołu w składzie: Krzysztof Jaszczak – piano, kierownictwo muzyczne, Robert Kuśmierski – akordeon i Adam Bardowski – klarnet. W trakcie bogatego programu artystycznego mieszkańcy gminy wysłuchali także wspomnień ks. Stanisława Chodźko, który miał okazję spotkać się z Janem Pawłem II. Zachwyceni wieliszewianie, wśród których znaleźli się głównie zaproszeni na koncert miejscowi seniorzy, pożegnali artystów owacją na stojąco. A następnie udali się na słodki poczęstunek, stanowiący wisienkę na skonsumowanym tego dnia muzycznym torcie.

Koncert „Świętemu Janowi Pawłowi II muzyczna modlitwa” wpisał się w obchody pierwszej rocznicy kanonizacji Karola Wojtyły. Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2015 został ustanowiony Rokiem świętego Jana Pawła II. W podjętej uchwale podkreślono ogromne zaangażowanie papieża w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka.