W tym tygodniu legionowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji wspólnie z celnikami z Warszawy przeprowadzili kolejną kontrolę w salonach gier działających na terenie miasta.

Sprawdzano pochodzenie i legalność automatów oraz wszystkie niezbędne zezwolenia. W trakcie działań zabezpieczono w sumie 16 urządzeń. Żadne z nich nie posiadało wymaganego prawem poświadczenia rejestracji przez Ministerstwo Finansów. Automaty nie były też zarejestrowane w Urzędzie Celnym i nie były od nich odprowadzane podatki. Okazało się również, że urządzania do gier nie posiadały opinii technicznej dopuszczającej do korzystania.
Ich właścicielom za złamanie przepisów Kodeksu Karno-Skarbowego, grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności do lat trzech, albo obie kary łącznie.