Starostwo powiatowe w Legionowie opracowało już nową organizację ruchu w okolicy legionowskiego tunelu, która zacznie obowiązywać po oddaniu ul. Nowo-Barskiej i ronda, które powstanie na skrzyżowaniu tej nowobudowanej drogi i ul. Jagiellońskiej.

    W komunikacie prasowym przygotowanym przez legionowskie starostwo o nowej organizacji ruchu na Przystanku czytamy

: „Najważniejszą zmianą jest nowa trasa dla pojazdów zmierzających z Chotomowa do tunelu. Kierowcy pojadą przez rondo przy ul. Jagiellońskiej i ul. Nowo-Barską, po czym włączą się do ruchu na ul. Krakowskiej na skrzyżowaniu z nakazem skrętu w prawo. Na innych zasadach pojedziemy również ul. Krakowską, na skrzyżowaniu z ul. Nowo-Barską w stronę tunelu – tu będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo. Czyli w kierunku Chotomowa skierujemy się ul. Jagiellońską. W lewo nie będziemy mogli skręcić również wyjeżdżając z tunelu na ul. Krakowską i docierając do skrzyżowania z ul. Nowo-Barską. Będziemy mogli pojechać na nim albo prosto, albo skręcić w prawo. Generalna zasada zakazu skrętu w lewo upłynni ruch i zminimalizuje zagrożenie kolizjami i  uciążliwymi korkami”.

Poniżej prezentujemy mapki ilustrujące to jak po oddaniu ul. Nowo-Barskiej będziemy się poruszać w okolicy tunelu, po stronie Przystanku.

mapa nowobarska