Niby nic, a od razu na twarzy rozlewa się uśmiech.