Po dwóch miesiącach zakończono budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie, na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Kisielewskiego. Kosztująca ponad 510 tys. zł inwestycja była realizowana przez powiat legionowski, a współfinansowana z budżetu gminy Jabłonna, która przeznaczyła na to zadanie prawie 130 tys. zł.

Zadanie polegało na budowie chodnika o długości 1173 metrów oraz szerokości 2 metrów. Roboty objęły również wyznaczenie i wykonanie nowych przejść dla pieszych oraz wykonanie odwodnienia w postaci sączków chłonnych (tzw. dren francuski). Ulica Partyzantów jest drogą o dużym natężeniu ruchu. Poza samochodami, korzysta z niej wielu pieszych i rowerzystów. Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej, przy której w ubiegłym roku otworzono nową podstawówkę, stała się priorytetem samorządowców z gminy i powiatu. Dotąd chodnik znajdował się jedynie po wschodniej stronie ul. Partyzantów. Ponieważ placówka oświatowa usytuowana jest po zachodniej stronie drogi, część uczniów idących do i ze szkoły musiała przekraczać jezdnię. Teraz nie jest to już konieczne.