Decydując się na terapię często zastanawiamy się, jaką modalność wybrać. Istnieje kilka nurtów terapii, w ramach których funkcjonują z kolei różne ich formy.

Psychoterapia pary przeznaczona jest dla osób będących w związkach. Zgłaszają się na nią pary, które przeżywają kryzys w relacji lub chcące przyjrzeć się różnym problemom czy błędom w komunikacji. Sesja psychoterapii trwa zazwyczaj 80-90 minut i prowadzona jest przez jednego lub dwóch terapeutów. Para spotyka się w gabinecie raz na tydzień lub dwa tygodnie. W tej terapii psychoterapeuta koncentruje się na relacji między dwiema osobami, a nie na procesach intrapsychicznych zachodzących w każdej z osób.

Zwraca się uwagę na wypowiadane słowa, czy na to, jak wygląda relacja emocjonalna dwóch osób będących w związku. Psychoterapia grupowa to forma rozwoju, gdzie w procesie terapeutycznym bierze udział większa liczba osób, od kilku do kilkunastu. Najczęściej też grupę prowadzi dwóch terapeutów. Psychoterapia grupowa w dużym stopniu pozwala przyjrzeć się naszym kontaktom międzyludzkim: jak funkcjonujemy w grupie, jak widzimy siebie na tle grupy. Podczas terapii grupowej zachodzi tak zwany proces grupowy, wyłaniają się na przykład liderzy grupy czy outsiderzy. Osoba będąca w grupie, w mocny i dynamiczny sposób może zaobserwować swoje własne zachowania i emocje towarzyszące różnym sytuacjom, które dzieją się „na grupie”. Psychoterapia grupowa odbywa się raz w tygodniu i trwa około 3 godzin.

Najpopularniejsza nadal jest psychoterapia indywidualna. Jest to spotkanie terapeuty i klienta (pacjenta). Klient ma szansę rozmowy w relacji tylko z jedną osobą. Psychoterapia indywidualna odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu i trwa 50 minut. Możliwe są częstsze spotkania, po uzgodnieniu indywidualnych potrzeb. Rzadsze spotkania nie są wskazane, gdyż zmniejsza to intensywność oddziaływania terapii na klienta. W terapii indywidualnej równie ważny jest kontrakt terapeutyczny, który, znowu, jest uzgadniany między psychoterapeutą a klientem. Kontrakt obejmuje koszt, problem, w jakim klient potrzebuje wsparcia, oraz czas. Psychoterapia krótkoterminowa trwa od 10 do 30 sesji, długoterminowa od 3 miesięcy do momentu, kiedy klient i psychoterapeuta zdecydują o końcu procesu. Umownie jest to 3 lata, ale są osoby, które korzystają z dobra terapii przez całe życie. Zarówno w terapii grupowej, jak i pary osoba może dodatkowo sięgać po terapię indywidualną, jako wspierającą proces terapeutyczny.

Anita Krakowiecka, psychoterapeuta, krakowiecka.pl