Od połowy lipca, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, działa w Legionowie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W skrócie – PSZOK. Mogą z niego korzystać mieszkańcy, którzy regularnie wnoszą opłaty za ich odbiór. Zarówno ci z zabudowy jedno-, jak i wielorodzinnej.

W punkcie przyjmowane są głównie śmieci, których firma obsługująca miejski System Gospodarki Odpadami albo nie odbiera, albo robi to rzadko, w ustalonym z ratuszem cyklu. – Są to takie odpady jak chemikalia, baterie i akumulatory, odpady rozbiórkowe i remontowe, ale mówimy tu o remontach wykonywanych samodzielnie, a nie przez firmę. Poza tym, meble, zużyte opony, a także stary sprzęt  elektryczny i elektroniczny – wylicza Robert Wieczorek, kierownik referatu ochrony środowiska UM.

Osobna kwestia to odpady zielone. Zwiększając częstotliwość ich odbioru do jednego w miesiącu, ratusz kontynuuje zarazem rozdawanie mieszkańcom kompostowników. Jak pokazuje doświadczenie, obie strony mogą dzięki temu wyjść na swoje. – Mając kompostownik i comiesięczny termin odbioru odpadów zielonych, wydaje się, że niewiele osób będzie korzystało z tego Punktu, jeśli chodzi właśnie o te odpady – dodaje urzędnik.

Aby skorzystać z uruchomionej na tyłach PEC-u placówki, należy pójść do ratuszowego Biura Obsługi Klienta. Tam, w dziale gospodarki odpadami, wypełnia się odpowiedni wniosek, a urzędnicy potwierdzają terminowość wnoszenia opłat. Dopiero wtedy można udać się do PSZOK-u. I choć to dość prosta procedura, od niedawna jest jeszcze łatwiej. – Dotychczas, żeby z niego skorzystać, trzeba było iść do urzędu i za każdym razem uzyskać stosowne zaświadczenie. Teraz wydajemy je na trzy miesiące i są wielokrotnego użytku. Jest także możliwość uzyskania takiego zaświadczenia drogą pocztową. Kolejną zmianą jest rezygnacja przez wykonawcę z podziału odpadów budowlanych na gruz i pozostałe. Wszystkie odpady tego typu są traktowane tak samo – informuje Tamara Mytkowska, rzecznik prasowy UM w Legionowie.

Do września Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odwiedziło 40 osób. W olbrzymiej większości z willowych dzielnic miasta. – Uważam, że pomysł jest fantastyczny. Dobrze wpłynął na wygodę mieszkańców, no i oczywiście doskonale spełnia swoja rolę w zakresie ochrony środowiska. Dużo podróżuję po okolicy i widzę, że w lasach jest coraz mniej dzikich wysypisk śmieci – mówi Andrzej Rzempała, jeden z mieszkańców Legionowa, którzy już skorzystali z PSZOK-u. – Jeśli chodzi o mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, oczekujemy, że będą korzystali wyłącznie z możliwości oddania odpadów remontowych i chemikaliów – tego dotąd w systemie nie było. Rocznie można tam dostarczyć do 100 litrów chemikaliów, maksymalnie 3 m3 odpadów budowlanych oraz do 200 worków odpadów zielonych – mówi Robert Wieczorek. Pozostałe odpady są odbierane bez limitów. Można je dostarczać w poniedziałki i czwartki od 12:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00.