Termomodernizacja miejskich przedszkoli nr 3 i 11 to jedne z największych, ale oczywiście nie jedyne inwestycje oświatowe, realizowane w te wakacje przez KZB „Legionowo” Sp. z o. o. Na remonty w administrowanych przez siebie szkołach i przedszkolach spółka przeznaczy w tym roku 800 tysięcy złotych.

Remontowano nie tylko wnętrza placówek, ale też i ich najbliższe otoczenie.Prace zewnętrzne to: wymiana nawierzchni wokół placu zabaw z wykonaniem trawnika na powierzchni 300 metrów kwadratowych przy ZS nr 1; wykonanie nowej skoczni w dal z rozbiegiem tartanowym przy ZS nr 3 oraz wykonanie nowych dojść i schodów na gruncie z kostki betonowej na powierzchni około 200 metrów kwadratowych i terenów zielonych o tej samej powierzchni, wokół Zespołu Szkół na Piaskach.

Prace prowadzone we wnętrzu budynków to przede wszystkim remonty sal  lekcyjnych i dydaktycznych. W 27 klasach, na powierzchni około 1500 m2,  cyklinowano i lakierowano podłogi z parkietu, a w 16 (powierzchnia 950 m2) ułożono podłogi z tarketu. Pracom tym towarzyszyło malowanie ścian. W sumie, w administrowanych przez siebie placówkach oświatowo – wychowawczych KZB wyremontowało 43 sale: w ZS nr 1 – 7 klas, w ZS-P nr 2 – 9 klas, w ZS nr 3 – 5 klas, w ZS na Piaskach – 11 klas, w SP nr 7 – bibliotekę, w Żłobku Miejskim – 6 sal, w PM nr 5 – 2 sale i w Domu Dziennego Pobytu – 2 sale. Przeprowadzono też remont posadzek z lastryko z częściową ich wymianą na 200 metrach kwadratowych szkolnych korytarzy.

Duże prace malarskie prowadzono w Szkole Podstawowej nr 7. Odmalowano tam cały korytarz na pierwszym piętrze i wymieniono kilka drzwi do klas lekcyjnych. Spore zmiany zaszły też na parterze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Pracownicy spółki  zdemontowali stare metalowe boksy, w których znajdowała się szatnia dla uczniów, a w ich miejsce zamontowano, zakupione przez szkołę, estetyczne szafki. W ramach wakacyjnych remontów, odświeżono też część pomieszczeń sanitarnych (natryski, szatnie, itp.) na basenie przy ZSO nr 2.

Prace specjalistyczne, takie jak cyklinowanie i wymiana podłóg, czy też prace prowadzone na zewnątrz szkół i przedszkoli były prowadzone przez firmy zewnętrzne. Wszystkie pozostały roboty wykonywali pracownicy KZB.