14 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Popołudniu tego samego dnia na terenie Zegrza zorganizowano wojskowy piknik rodzinny.

W swoim wystąpieniu Komendant CSŁiI pułkownik doktor Ireneusz Fura podkreślił bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego walczących o niepodległą Polskę. Złożył także serdeczne życzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom Centrum, oraz podziękował im za pracę i trud, jaki włożyli w szkolenie i rozwój zegrzyńskiego ośrodka szkolenia.Wyrazy uznania za bardzo dobrą współpracę skierował także do lokalnych władz samorządowych. W trakcie apelu odczytano również pismo Dowódcy Generalnego RSZ z okazji Święta WP z podziękowania i życzeniami dla żołnierzy oraz pracowników wojska. Głównym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowań oraz odznaczeń.

Awanse na wyższe stopnie wojskowe otrzymało 19 żołnierzy zawodowych Centrum. Za długoletnią, wzorową służbę i pracę w Wojsku Polskim, Złoty Medal Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny otrzymała 1 osoba, Srebrny – 11, a Brązowy – 8. Natomiast w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP, Minister Obrony nadał Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 3 osobom, Srebrny – 6, a Brązowy – 10. Sześciu żołnierzy zostało nagrodzonych urlopem, czterech listem gratulacyjnym, a 31 pochwałą. Za wzorową pracę i ponadnormatywne wykonywanie obowiązków dodatkowy urlop otrzymało też 11 pracowników wojska, a 4 osoby pochwały. Ponadto za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych, komendant Centrum przyznał nagrody uznaniowe 104 żołnierzom zawodowym. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym w trakcie uroczystości został także odczytany Apel Pamięci, a na cześć poległych bohaterów, kompania honorowa CSŁiI oddała salwę honorową. Ostatnim elementem obchodów Święta Wojska Polskiego na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki była defilada pododdziałów.

O godz. 18.00 na terenie Ogródka Jordanowskiego w Zegrzu odbył się natomiast festyn, w którym uczestniczyli mieszkańcy Zegrza i okolic. Można było posłuchać koncertów Starej Kuźni i V Biegu, zobaczyć pokaz szermierki w wykonaniu Wojskowego  Zespołu Sportowego oraz tańca Bollywood przygotowanego przez grupę taneczną Paheli. Dzień Święta Wojska Polskiego w Zegrzu zakończył pokaz sztucznych i trwająca do północy, dyskoteka.

Następnego dnia w Święto Wojska Polskiego, o godz. 11.00 w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Fatimskiej, została odprawiona Msza Święta.

Kpt. Krzysztof Baran/oprac. zig