Wczoraj rozpoczęły się prace przy budowie chodnika po zachodniej stronie ulicy Partyzantów w Chotomowie, od centrum do szkoły podstawowej.                        

Planowana budowa chodnika obejmie odcinek od ul. Kościelnej w Chotomowie do ul. Kisielewskiego, stanowiącej granicę pomiędzy miejscowościami Chotomów i Jabłonna. W ramach zadania ma powstać ciąg pieszy o długości 1173,3 metrów, powierzchni 1972,5 m2 oraz szerokości 2 metrów. Przy okazji jego budowy przebudowanych zostanie 25 zjazdów do posesji i 4 skrzyżowania z drogami gminnymi. Roboty obejmują też wyznaczenie i wykonanie nowych przejść dla pieszych oraz odwodnienia w postaci sączków chłonnych (tzw. dren francuski). Kiedy powstanie chodnik ruch rowerowy zostanie w całości przeniesiony na ciąg po wschodniej stronie drogi, który zyska wówczas status ścieżki rowerowej. Dzięki inwestycji, której pomysłodawcami w ubiegłej kadencji byli jabłonowscy radni Mariusz Grzybek, Monika Jezierska i Zbigniew Garbaczewski – obecnie radny Rady Powiatu w Legionowie, podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci, które tą drogą codziennie chodzą do szkoły.

Prace za kwotę 510.081,35 zł wykona firma ROBOTY ZIEMNE-BUDOWLANE Janusz Mróz z Legionowa, która wczoraj została wprowadzona na teren budowy. Zgodnie z warunkami przetargu roboty budowlane mają zostać zakończone w ciągu 10 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę, czyli użytkowanie chodnika będzie prawdopodobnie już możliwe we wrześniu br.

 

Powiat Legionowski