Zastrzyk dla bibliotek

0
588

Korzystając z możliwości, jakie daje rządowy program „Książki naszych marzeń”, gmina Wieliszew złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 8810 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. I owo wsparcie otrzyma.

Jeśli chodzi o szczegóły finansowe, gmina pokryje 20 proc. kosztów realizacji programu, którego całkowity koszt to ponad 11 tys. zł. Ma on wspierać organy prowadzące szkoły poprzez zakup do bibliotek szkolnych książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów; niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają zainteresowania oraz uzdolnienia dzieci i młodzieży. W założeniu pomysłodawców z Ministerstwa Edukacji Narodowej konkurs „Książki naszych marzeń” powinien pomóc w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u młodych ludzi tyleż pożytecznego, co wśród nich dalekiego od bycia „trendy” nawyku czytania.