Legionowska Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo rozpoczęły akcję poprawiania widoczności na skrzyżowaniach dróg publicznych. Służby mają zlecać przycinanie wystających gałęzi drzew, krzewów, po to aby  poprawić widoczność i zwiększyć bezpieczeństwo jazdy samochodem czy też rowerem.

Wystające i często zasłaniające znaki drogowe, gałęzie powodują duże utrudnienia w ruchu i zagrażają bezpieczeństwu zarówno kierowców jak też pieszych.Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie Adam Nadworski zapewnia, że w przypadku znacznego ograniczenia widoczności przez krzaki, czy też gałęzie drzew, zostaną one natychmiast przycięte. Efekty działań strażników i urzędników widać już między innymi w ulicach: Szczygła, Narutowicza i Grudzie. Sukcesywnie mają być sprawdzane wszystkie pozostałe skrzyżowania w mieście.

Straż Miejska apeluje do mieszkańców o to aby w miarę możliwości sami przycinali rośliny rosnące na ich posesjach, tak aby nie ograniczały one widoczności na drogach publicznych. Strażnicy proszą też o to, aby zgłaszać im wszystkie przypadki znaków lub skrzyżowań zasłoniętych przez krzaki lub gałęzie drzew. Dzwonić można pod numer telefonu 986 (Straż Miejska) lub 22 766 40 26 (Wydział Gospodarki Komunalnej – drogi gminne).