W czwartek (25 czerwca) wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę z nową firmą, która będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców gminy Jabłonna.

Zgodnie z oczekiwaniami jabłonowskich klientów, firma MPK Pure Home z Ostrołęki będzie częściej odbierała odpady komunalne. Warto przy tym zaznaczyć, że opłaty za tą usługę nie ulegną zmianie. Wspomniana umowa obowiązuje od 2 lipca br. do 30 czerwca 2017 r. i dotyczy zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Jeśli chodzi o częstotliwość odbioru, będzie on realizowany dwa razy częściej, niż to miało miejsce dotychczas. Nowością w gminie Jabłonna będzie możliwość pozbycia się tekstyliów, odzieży, a nawet opon, które ostrołęcka firma również odbierze.

Wiola Misiaszek