Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne podjęło kolejną próbę dotarcia do osób interesujących się przeszłością regionu. Już nie tylko słowem pisanym w „Wieściach Nieporęckich”, ale też słowem żywym. Taka próba odbyła się w pierwszy czwartek maja.

Zainteresowani związkami Nieporętu z Wazami spotkali się w gościnnie użyczonym przez Krzysztofa Kostro lokalu „Zagłobianka” – znanej wszystkim restauracji z 50-letnią tradycją. Podczas spotkania przypomniano zainteresowanym, jak doszło do lokalizacji dworu myśliwskiego Wazów na terenie Nieporętu. Opowiedział o tym Włodzimierz Bławdziewicz, regionalista nieporęcki, który swą wypowiedź podpierał licznymi rycinami ilustrującymi sylwetki i stroje z tamtych lat. Tak zorganizowane wystąpienie pobudziło zainteresowanie i wyobraźnię słuchaczy, a także zachęciło do ciekawych wypowiedzi i pytań dotyczących minionej epoki.

Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w drugi czwartek czerwca.