Kolejne odwołanie od wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Legionowo zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławcza. Tym razem chodziło o wniosek firmy MPK PURE HOME.

Przedsiębiorstwo to odwołało się od postępowania „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo”. Pismo wpłynęło dnia 4 maja. Po zapoznaniu się z jego treścią i wysłuchaniu stron, Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała stanowisko Urzędu Miasta w Legionowie w sprawie wyniku przetargu. Co oznacza, że wywozem śmieci z terenu miasta zajmie się warszawskie przedsiębiorstwo Partner Gospodarka Odpadami. Usługę tę, firma będzie wykonywać za niespełna 390 tysięcy zł miesięcznie.

Nowa firma śmieciowa zacznie w Legionowie działać od 1 lipca. Umowa z nią będzie obowiązywała przez najbliższe dwa lata. Jak informują przedstawiciele UM Legionowo, dobrą wiadomością dla mieszkańców jest fakt, że firma zaproponowała trzy dodatkowe terminy odbiorów odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej.